VIN HOME GRAND PARK

DỰ ÁN NHÀ Ở


CHỦ ĐẦU TƯ: MR. TRUNG
TÌNH TRẠNG: HOÀN THÀNH NĂM 2024
ĐỊA ĐIỂM: VIN HOME GRAND PARK QUẬN 9
PHẠM VI CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ NỘI THẤT & XÂY DỰNG