GENERAL INFO

1. Construction Area: 135m

2. Investor: GLOBAL CAFE

3. Status: Completed in 2021

4. Location: Nha Be District

5. Scope of Econs: Design & Build


0

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of

FINISHED PICTURES

© 2016 Econs Group. All rights reserved.

Thành lập CT CPXD PrimeHomes

Thành lập CT CPĐTXD Econs Contamporary Educational Construction

Image 1

Thành lập TNHH Kira Kira với các mảng hoạt động

- Landscape ( chăm sóc cây xanh)

- Art Services ( Dịch vụ mỹ thuật)

Hợp tác với các đối tác lớn như:

- Brand: H&M, Aeon Mall

- Giáo Dục: trường SaiGon Star, trường 19/5

Image 1

Thành lập Econs Group với các thành viên:

- PrimeHomes

- Econs

- Kira Kira

Tổng cộng> 30 nhân viên

Thành lập xưởng gỗ Econs Joinery chuyên trách hoàn thiện sản phẩm nội thất phục vụ cho các dịch vụ thiết kế, thi công của công ty. Nâng tổng số nhân viên của Econs Group > 50 nhân viên

to top button