CĂN TIN ISSP

DỰ ÁN GIÁO DỤC


CẢI TẠO QUẦY LỄ TÂN VÀ CĂN TIN: 600M²
CHỦ ĐẦU TƯ: ISSP
TÌNH TRẠNG: HOÀN THÀNH VÀO NĂM 2019
VỊ TRÍ: BÌNH THẠNH, TP.HCM
PHẠM VI CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

©️ Econs Group 2016. All rights reserved.

Office address: 55, D1 Street, Saigon Mystery Villas, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Wood factory address: 118/2 Long Phuoc Street, Long Phuoc Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Hotline: 094 786 64 66

Email: admin@econs.edu.vn

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/81837670