KINDER WORLD VŨNG TÀU

DỰ ÁN GIÁO DỤC


DIỆN TÍCH ĐẤT: 8.000M²
DIỆN TÍCH GFA: 7.000M²
DIỆN TÍCH XÂY DỰNG: 2.000M²
SỐ TẦNG: 4 TẦNG
CHỦ ĐẦU TƯ: SIS
TÌNH TRẠNG: HOÀN THÀNH VÀO NĂM 2010
VỊ TRÍ: THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

©️ Econs Group 2016. All rights reserved.

Office address: 55, D1 Street, Saigon Mystery Villas, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Wood factory address: 118/2 Long Phuoc Street, Long Phuoc Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Hotline: 094 786 64 66

Email: admin@econs.edu.vn

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/81837670

to top button