BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC

DỰ ÁN SỨC KHỎE


  • KHU VỰC TẦNG 3-4
  • KHU VỰC TẦNG 6
  • PHÒNG DƯỢC
  • PHÒNG TAI- MŨI – HỌNG
  • PHÒNG BỆNH NGOẠI TRÚ
KHU VỰC TẦNG 3-4
CHỦ ĐẦU TƯ: BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC
TÌNH TRẠNG: ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
VỊ TRÍ: THÀNH PHỐ BÌNH DƯƠNG
PHẠM VI CÔNG VIỆC: HOÀN THIỆN TẦNG 3 & 4 CHO THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG
KHU VỰC TẦNG 6
CHỦ ĐẦU TƯ: BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC
TÌNH TRẠNG: ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
VỊ TRÍ: THÀNH PHỐ BÌNH DƯƠNG
PHẠM VI CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CẢ TẦNG 6
PHÒNG DƯỢC
PHẠM VI THIẾT KẾ & XÂY DỰNG NỘI THẤT: 225M²
CHỦ ĐẦU TƯ: BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC
TÌNH TRẠNG: ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
VỊ TRÍ: THÀNH PHỐ BÌNH DƯƠNG
PHẠM VI CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ VÀ THIẾT LẬP NỘI THẤT PHÒNG DƯỢC
PHÒNG TAI- MŨI – HỌNG
DIỆN TÍCH CẢI TẠO: 169.7M²
CHỦ ĐẦU TƯ: BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC
TÌNH TRẠNG: ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
VỊ TRÍ: THÀNH PHỐ BÌNH DƯƠNG
PHẠM VI CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG TAI MŨI HỌNG
PHÒNG BỆNH NGOẠI TRÚ
DIỆN TÍCH CẢI TẠO: 188.6M²
CHỦ ĐẦU TƯ: BỆNH VIỆN HẠNH PHÚC
TÌNH TRẠNG: ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH THIẾT KẾ
VỊ TRÍ: THÀNH PHỐ BÌNH DƯƠNG
PHẠM VI CÔNG VIỆC: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHÒNG BỆNH NGOẠI TRÚ

©️ Econs Group 2016. All rights reserved.

Office address: 55, D1 Street, Saigon Mystery Villas, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Wood factory address: 118/2 Long Phuoc Street, Long Phuoc Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Hotline: 094 786 64 66

Email: admin@econs.edu.vn

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/81837670