Anh Nghĩa (ECONS) và anh Ricky Tan (KinderWorld) gặp gỡ lãnh đạo Cần Thơ về các dự án giáo dục tại Cần Thơ

ECONS VÀ KINDERWORLD GẶP GỠ LÃNH ĐẠO CẦN THƠ

05


2022

©️ Econs Group 2016. All rights reserved.

Office address: 55, D1 Street, Saigon Mystery Villas, Binh Trung Tay Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Wood factory address: 118/2 Long Phuoc Street, Long Phuoc Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh city

Hotline: 094 786 64 66

Email: admin@econs.edu.vn

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/81837670